by CATHRINE Art Association


The Excluded Form – 19th November 2023 | 18:00 | ETKO Cyprus

In the framework of ETKO Weekend – Free entrance


*english text follows

Δελτίο Τύπου

The Excluded Form

«Dark Blue», του Αλέξη Βαγιανoύ

Ο καλλιτεχνικός σύνδεσμος Cathrine-Art παρουσιάζει το τρίτο έργο, με τίτλο “Dark Blue” στο πλαίσιο του πρότζεκτ The Excluded Form. Το πρότζεκτ παρέχει ένα τόπο συνάντησης όπου δημόσιος χώρος και κοινό διασταυρώνονται στην εικαστική παρέμβαση του καλλιτέχνη Αλέξη Βαγιανού.

Η εγκατάσταση έχει τοποθετηθεί στην πρόσοψη κτιρίου ενός πρώην διυλιστηρίου κρασιού που ανήκει στην εταιρία ETKO και βρίσκεται ανάμεσα στα δύο λιμάνια της παραλιακής Λεμεσού σε μια ιστορική στιγμή που οι κολοσσιαίες οικονομικές επενδύσεις της πόλης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Το συγκεκριμένο εργοτάξιο έχει επιλεγεί ως ο τόπος και η πλατφόρμα συνάντησης ανάμεσα στο μεγάλης κλίμακας έργο του καλλιτέχνη με τίτλο “Dark Blue” και τους περαστικούς. Στόχος της δράσης  είναι να ενεργοποιήσει μια άμεση συζήτηση μεταξύ της εγκατάστασης και των κατοίκων και επισκεπτών της πόλης της Λεμεσού.

Σκεπτικό έργου:

Dark Blue

Το Dark blue είναι μια εγκατάσταση μεικτών μέσων από λαδομπογιά και ακρυλικό, ξύλο και κοψίματα με το χέρι. Στο μεγάλης κλίμακας έργο του, ο Αλέξης Βαγιανός επεξεργάζεται μοτίβα με σημαντική λεπτομέρεια και αφοσίωση, επαναλαμβάνοντας επιλεγμένα γνωρίσματα ή θέματα, σαν να ήταν λαϊτμοτίφ, για να κατασκευάσει τελικά μια μοναδική σύνθεση. Η καρέκλα ως υποκείμενο και αντικείμενο είναι μια σταθερή επανάληψη αλλά και πολυμορφική, κάτι που έχει τη δυνατότητα να μεταμορφωθεί σε μυριάδες θέσεις και δυνατότητες, θραύσματα και προσκολλημένα μέρη. Πρόκειται επίσης για ένα χαρακτηριστικό που βρίσκεται στο επίκεντρο της δουλειάς του Βαγιανού τα τελευταία χρόνια. Για το έργο “Dark blue” συνεργάστηκε με παιδιά ηλικίας 3 έως 6 ετών, τα οποία έφτιαξαν σχέδια καρεκλών όπως τις φαντάζονταν στο ατομικό τους μυαλό.

Δημιουργική ομάδα:
Eudes Ajot (επιμελητής), Αλέξης Βαγιανός και Έλενα Κοτασβήλι (εικαστικοί), Μαρία Κυριάκου (σκηνοθέτιδα), Αντώνης Στυλιανού (αρχιτέκτονας)
Καλλιτέχνης: Αλέξης Βαγιανός

Πληροφορίες
Ημέρα Εγκαινίων: 19 Νοεμβρίου 2023 | 18:00 | ΕΤΚΟ Cyprus (στο πλαίσιο του ΕΤΚΟ Weekend)
είσοδος δωρεάν
Διοργανωτής: Art Association Cathrine
Χορηγός: Πολιτιστικές Υπηρεσίες Υφυπουργείου Πολιτισμού             

………………………………………………………………………………………………                                             

The Excluded Form

«Dark Blue», by Αlexis Vayianos

Art Association Cathrine is pleased to present the third artistic work within the framework of the The Excluded Form project. The project provides a venue within public space where the public can intersect through a visual intervention by artist Alexis Vayianos.

The artist’s work will be printed on the façade of a building in construction in ETKO Cyprus in Limassol. This construction has been selected as the place and the platform of an encounter between the artist’s large scale work “Dark Blue” and passerby, the very participants of the surrounding space. The objective of the action is to prompt conversation between the installation piece and the general public of Limassol.

DARK BLUE

Dark blue is a mixed-media installation of oil colour and acrylic, wood, and cutouts by hand. In his large-scale work, Vayianos treats patterns with great detail and dedication, repeating select traits or themes, like leitmotifs, to finally construct a unique composition. The chair as subject and object is a firm recurrence but also a polymorphous one, something that has the potential to morph into myriad positions and capacities, fragments and adjoined parts. It is also a feature of focus in Vayianos’ work over the last few years. For Dark blue, he worked with kids between the ages of 3 and 6, who made drawings of chairs as they pictured them in their individual minds.

Creative team: Eudes Ajot (curator), Alexis Vayianos and Elena Kotasvili (visual artists), Maria Kyriakoy (theatre director), Antonis Stylianou (architect)
Artist: Alexis Vayianos

Info
Opening day: 19 November 2023 | 18:00 | ETKO Cyprus (in the framework of ETKO Weekend)
free entrance
Organised by the Art Association Cathrine
Sponsored by: Cultural Services of the Deputy Ministry of Culture


The Excluded Form – 65 Anexartisias street, Limassol 2022.


Art Association Cathrine is pleased to present the second artistic work within the framework of the project The Excluded Form. The project provides a venue within public space where the public can intersect through a visual intervention by artists Maria Lianou and Alexandros Christophinis.

Art Association Cathrine is pleased to announce the project The Excluded Form for 2022 in Anexartisias.
The project provides a venue within public space where the public can intersect through a visual intervention by the artist, Maria Lianou, installed on the facade of a building.

The scale of the artwork will create reactions, dialogue and possible questioning in the city. Inhabitants can be part of the development of Lemesos by giving another definition and maybe another paradigm of the public space. The private development sector will be able also to questioning their practices by involving the civil society into their projects of development.

It is the democratisation of art on the scale of the city.

We’ve seen in the last decade Limassol evolving and will keep evolving. The project the Excluded Form has the task to adapt and to use this dynamic of the city for the benefit of the inhabitants and passerby. 

The Excluded Form project wish to break the border between different group of interest and turn it into a common interest. 

Eudes Ajot / Curator

*Cathrine is run by visual artists Elena Kotasvili and Alexis Vayianos. The creative team of the project includes Eudes Ajot (Curator).

Organizers: Art Association Cathrine
Exhibition space: building under construction
Location: 65 Anexartisias street
Coordination: Elena Kotasvili, Alexis Vayianos, Eudes Ajot.
Sponsor: Cultural Services, Deputy Ministry of Culture

Title: Τhe Excluded Form
ΤheExcludedForm involves an intervention on the façade of a building under-construction, and wishes to foster mutual influence between the public space and the general public. By choosing to have their work printed on the scaffold netting around a building, Maria Lianou and Alexandros Christophinis’s (ANBAU) exterior of the building into an exhibition space. Thus, when in place, ΤheExcludedForm will transform the private space into a public one, and its very presence in the public sphere will be pointing to questions on the management of the urban landscape as a right and a responsibility.

Artists: Maria Lianou and Alexandros Christophinis.

Lilies of the field

Each person perceives the landscape and its constituent parts according to their personal experiences, their cultural and aesthetic background. The carry, therefore, their own subjective point of view. As a result, whether consciously or not, one’s personal perception influences the actual landscape, and accordingly the collective cultural experience. Τhis means that, whether consciously or not, one’s individual perception influences both the actual landscape and the collective cultural experience. ANBAU’s intervention, provides a visual interpretation of selected flowers, removed from the rural landscape of Cyprus. In doing so, ANBAU position the ordinary and “unimportant” into the spotlight, thus reminding us of how what is rendered “unimportant” may also be fundamental. The work poses questions on the interaction between people and landscape, while as a landscape on display suggests an alternative reality for the city centre – one with native trees planted on Anexartisias street.

With references to Lilies of the field, a book of Cyprus Wild Flowers, by Ann Matthews 1968.

-Τhe Excluded Form_4floor building, 65 Anexartisias street_2022 The Excluded Form – Mollos 2021

Opening night 3rd of December. Thank you everyone for attending.

Molos Limassol (OPPOSITE EX AQUA MARINA HOTEL)

Information
Opening day – 3rd of December 2021
Time – 18:00

The inauguration will be performed by the French Embassy in Cyprus.
The project is been sponsored by the Cultural Services of Cyprus Ministry of Education, Culture, Sports and Youth.

Please click below for more information.


Art Association Cathrine is pleased to announce the project The Excluded Form. The project provides a venue within public space where the public can intersect through a visual intervention by artist, Alexandros Vasmoulakis, installed on the facade of a building, known since the 1980s as Hotel Aquamarina, and currently under renovation before opening as Hotel Nyx.

On the coastal front of “new” Lemesos, this construction site has been selected as the place and platform of an encounter between Vasmoulakis’ large-scale work, “Digger”, and passersby, the very participants of the surrounding space. The objective of the action, The Excluded Form, is to prompt conversation between the installation piece “Digger” and the general public.

*Cathrine is run by visual artists Elena Kotasvili and Alexis Vayianos. The creative team of the project includes: Eudes Ajot (Curator), Alexis Papadopoulos (Architect), Maria Petrides (Independent writer)This 8-storey building is known since the 1980s as Hotel Aquamarina, and is currently under renovation before opening as Hotel Nyx.

The breakneck speed with which the coastal front has undergone construction under the so-called “Cyprus Investment Programme” has in part transformed Lemesos once again and overturned its aesthetic, contributing in effect, to impacting the lives of long-term inhabitants of the area with an increase of air pollution and environmental noise.

Expansion of privatization in cities, and gentrification processes entail a radical shrinking of public space and a generating of new forms of displacement and exclusion. The construction site, here, has been selected as a temporary place and platform of an encounter between Vasmoulakis’ large-scale work and passersby, the very participants of the surrounding space. The objective of the action, The Excluded Form, is to prompt conversation between the installation piece “Digger” and the general public.

Text by Maria Petrides